INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 27-08-2021 | 00:05
Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 05 sierpnia 2015

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”   

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 05 sierpnia 2015

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"   

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych 03 sierpnia 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla ww. projektu dokumentu   

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych 31 lipca 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społ. projektu dok. pt.: Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko   

Konsultacje społeczne- EKOPORTAL 16 czerwca 2015

Gmina Boguchwała podaje do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu ;Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF   

Informacja o projektach dokumentów strategicznych wraz z Prognozami oceny oddziaływania na środowiskO-ROF 20 maja 2015

Gmina Boguchwała podaje do publicznej wiadomości informację o projektach dokumentów strategicznych wraz z Prognozami oceny oddziaływania na środowisko dla obszaru ROF.   

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych 07 maja 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”    

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych 05 maja 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu dokumentu pn.: „Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”    

Realizacja program przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku 30 kwietnia 2015

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku   

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 30 kwietnia 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014   

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych 27 kwietnia 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu dokumentu pn.: Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego    

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Fun 13 kwietnia 2015

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”   

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. "Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarcze 23 marca 2015

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt. "Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"   

Ogłoszenie o otwartym naborze propozycji projektów do Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 20 marca 2015

Ogłoszenie o otwartym naborze propozycji projektów do Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego    

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 20 marca 2015

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 09 października 2014

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3   

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 09 października 2014

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi   

Realizacja programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku 15 maja 2014

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w 2013 roku   

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku 24 kwietnia 2014

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi   

Informacja o unieważnieniu przetargu 18 kwietnia 2014

Informacja o unieważnieniu przetargu   

[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała