INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 02-06-2023 | 13:36
OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW 05 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW   

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji 03 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW po aktualizacji październikowej.   

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF 28 marca 2018

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na Stanowisko ds. Rozliczania Projektów   

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 13 marca 2018

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 15 lutego 2018

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   

Informacja o kryteriach w naborze 26 stycznia 2018

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) informuje:   

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO 23 stycznia 2018

OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c   

Konsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 13 grudnia 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020   

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego 10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego 10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji 09 listopada 2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji   

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technolog. 07 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 24 października 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018   

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie 20 września 2017

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie   

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko 18 sierpnia 2017

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko   

Ogłoszenie o przyjęciu Strategii ZIT ROF 11 sierpnia 2017

Burmistrz Boguchwały zawiadamia o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   

Informacja o wynikach wyłożenia projektu 13 lipca 2017

Informacja o wynikach wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"   

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały 26 czerwca 2017

Burmistrz Boguchwały informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   

Budowa basenów w Boguchwale w formule ppp - test rynku 21 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II" Gmina Boguchwała prowadzi test rynku   

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 30 maja 2017

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030   

  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 1104604

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała