INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 27-08-2021 | 00:05
Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego 10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego 10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji 09 listopada 2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji   

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technolog. 07 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 24 października 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018   

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie 20 września 2017

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie   

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko 18 sierpnia 2017

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko   

Ogłoszenie o przyjęciu Strategii ZIT ROF 11 sierpnia 2017

Burmistrz Boguchwały zawiadamia o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   

Informacja o wynikach wyłożenia projektu 13 lipca 2017

Informacja o wynikach wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"   

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały 26 czerwca 2017

Burmistrz Boguchwały informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   

Budowa basenów w Boguchwale w formule ppp - test rynku 21 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II" Gmina Boguchwała prowadzi test rynku   

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 30 maja 2017

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030   

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF 22 maja 2017

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na Stanowisko ds. Rozliczania Projektów   

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.03.2017 24 marca 2017

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017 znak I-X.7820.1.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-19.   

Informacja o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego 24 marca 2017

Informacja o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017 znak I-X.7820.1.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-19.    

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 23 marca 2017

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Podkarpackiej" na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa.   

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały 14 marca 2017

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o przyjęciu Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia ROF 15 lutego 2017

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów   

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI RACŁAWÓWKI DO RZESZOWA 10 lutego 2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI RACŁAWÓWKI DO RZESZOWA   

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE RACŁAWÓWKA W DNIU 12-02-2017R. 07 lutego 2017

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W SOŁECTWIE RACŁAWÓWKA W DNIU 12-02-2017R.    

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała