INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 27-08-2021 | 00:05
Konsulatcje GPPiRPA oraz GPPN 05 listopada 2018

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020   

Unieważnienie wyboru - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF 16 października 2018

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 15.10.2018 r. Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF   

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym 10 października 2018

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym   

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 26 września 2018

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok    

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu "Boguchwała Smart City" 18 września 2018

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa"   

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej 12 września 2018

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej   

Zawiadomienie o zebraniach wiejskich, zaplanowanych na dzień 10 września br. na godz. 19.00 04 września 2018

.   

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF 14 sierpnia 2018

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF   

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 31 lipca 2018

.   

Zaproszenie do złożenia oferty na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku 27 lipca 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku.   

Nabór na stanowisko w Biurze Stowarzyszenia ROF 26 lipca 2018

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów   

Nabór na wyłonienie partnera projektu pn. Boguchwała Smart City 20 lipca 2018

Nabór do wspólnej realizacji projektu pn. "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa"   

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW 05 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW   

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji 03 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW po aktualizacji październikowej.   

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF 28 marca 2018

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na Stanowisko ds. Rozliczania Projektów   

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 13 marca 2018

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 15 lutego 2018

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   

Informacja o kryteriach w naborze 26 stycznia 2018

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) informuje:   

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO 23 stycznia 2018

OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c   

Konsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 13 grudnia 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020   

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała