BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 21-08-2019 | 13:49
ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego
18 stycznia 2010

ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego   więcej »»»

ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali użytkowych i dzierżawe gruntów
27 listopada 2009

przetarg na wynajem lokali użytkowych i dzierżawe gruntów   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
06 listopada 2009

Gmina Boguchwała, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu zwalczania i zapobiegania zagrożeniom, polegającym na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożar   więcej »»»

przetarg na grunty
12 maja 2009

przetarg na grunty będące własnością Gminy Boguchwała   więcej »»»

Przetarg na wynajem lokalu uzytkowego Niechobrz 539
10 kwietnia 2009

Przetarg na wynajem lokalu uzytkowego Niechobrz 539   więcej »»»

Informacja o przetargu lokali użytkowych w Zgłobniu i Niechobrzu
06 kwietnia 2009

Informacja o odbytym przetargu na wynajem lokali użytkowych w Zgłobniu i Niechobrzu   więcej »»»

Wniosek o wynajem lokalu socjalnego
02 kwietnia 2009

Wniosek o wynajem lokalu socjalnego   więcej »»»

Przetarg na wydzierżawieniw nieruchomości
13 marca 2009

Przetarg ustny na wydzirżawienie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Boguchwała   więcej »»»

Komunikat Burmistrza Boguchwały z dnia 3 marca 2009
03 marca 2009

Uprzejmie informuję, że frekwencja w konsultacjach społecznych w sprawie wyrażenia opinii na temat połaczenia Gminy Boguchwała z Gminą Miasto Rzeszów wyniosła 67,66%.   więcej »»»

Wykaz nieruchomości będących własnością gminy boguchwała przeznaczonych do najmu
24 lutego 2009

Wykaz nieruchomości będących własnością gminy boguchwała przeznaczonych do najmu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18 lutego 2009

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie decyzji o zzwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej Boguchwała - wisłoczysko - zakres od 0+637,34 do 2+565   więcej »»»

Projekt Strategii Ekoenergetycznej Gminy Boguchwała
05 grudnia 2008

W związku z opracowaniem Strategii Ekoenergetycznej Gminy Boguchwała sfinansowanej ze srodków EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego proszę o zapoznanie sie z niniejszym projektem i przesłanie uwag pod adres j.przystas@um.boguchwala.pl   więcej »»»

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
25 kwietnia 2006

UCHWAŁA Nr XXXVI/462 /06 RADY GMINY BOGUCHWAŁA z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała    więcej »»»

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Boguchwała
25 kwietnia 2006

UCHWAŁA Nr XXVI/464/06 RADY GMINY BOGUCHWAŁA z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała.    więcej »»»

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Liczba odwiedzin: 757918

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo