INNE 

polska  angielska
data publikacji: 31-01-2023 | 10:30data ostatniej modyfikacji: 31-01-2023 | 10:30Wprowadził: Tomasz Sitek
Umowy z jednostkami OSP31 stycznia 2023

Gmina Boguchwała zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) wykonuje zadanie własne polegające na zapewnieniu mieszkańcom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia oraz utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Gmina Boguchwała wykonując postanowienia  art. 7 w związku z art. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 ze zm.), zawarła niniejsze umowy:

OSP Boguchawała.pdf (Plik pdf 0,26 MB)

OSP Lutoryż.pdf (Plik pdf 0,25 MB)

OSP Niechobrz.pdf (Plik pdf 0,26 MB)

OSP Racławówka.pdf (Plik pdf 0,27 MB)

OSP Zarzecze.pdf (Plik pdf 0,27 MB)

OSP Zgłobień.pdf (Plik pdf 0,25 MB)

Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała