INNE 

polska  angielska
data publikacji: 12-11-2021 | 10:35data ostatniej modyfikacji: 12-11-2021 | 10:35Wprowadził: Tomasz Sitek
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach12 listopada 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku Uchwałą nr XL.454.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28.10.2021.

https://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/t.sitek/2021/Informacja.pdf (Plik pdf 0,16 MB)

Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała