INNE 

polska  angielska
data publikacji: 17-03-2021 | 15:28data ostatniej modyfikacji: 18-03-2021 | 07:19Wprowadził: Magdalena Karp
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 17 marca 2021

 Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu

 Regulamin postępowania

 Kwestionariusz osobowy kandydata

 Oświadczenie o niekaralności

 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała