INNE 

polska  angielska
data publikacji: 12-01-2021 | 12:30data ostatniej modyfikacji: 12-01-2021 | 12:30Wprowadził: Tomasz Sitek
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego12 stycznia 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Osi priorytetowej IV Innowacjespołeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Adres ogłoszenia: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/5357-or-iv-272-2-66-2020?fbclid=IwAR3AOARmz6iWxf9ta2ASWMU9S-wqmuHqhxEDd57ihi9v4ycBFqjBj5yRG4w

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała