INNE 

polska  angielska
data publikacji: 26-11-2020 | 15:43data ostatniej modyfikacji: 26-11-2020 | 15:43Wprowadził: Tomasz Sitek
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych26 listopada 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Osi priorytetowej IV Innowacjespołeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego WiedzaEdukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Adres ogłoszenia: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/5309-or-iv-272-2-61-2020

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała