INNE 

polska  angielska
data publikacji: 23-09-2020 | 12:04data ostatniej modyfikacji: 23-09-2020 | 12:04Wprowadził: Tomasz Sitek
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały23 września 2020

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków".

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji.pdf

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji (bez podpisu).docx

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała