INNE 

polska  angielska
data publikacji: 16-09-2020 | 14:53data ostatniej modyfikacji: 16-09-2020 | 14:53
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale - kadencja 2020 - 2023 16 września 2020

29 września 2020 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale – kadencja 2020 – 2023.

Obwieszczenie_Miejskiej_Komisji_Wyborczej_o_dacie_wyborw.PDF

Kandydatem do Rady może być osoba w wieku 13-19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Boguchwała.

Prawo do oddania głosu w wyborach do Rady przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Boguchwała, która w dniu wyborów ma ukończone 10 lat i nie ukończyła 19 lat.

Wybory zostaną przeprowadzone w lokalach wyborczych mieszczących się w:

1) w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale dla okręgu wyborczego obejmującego miasto Boguchwała,

2) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Niechobrz,

3) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Mogielnica,

4) w Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwa Lutoryż i Zarzecze,

5) w Zespole Szkół w Kielanówce dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Kielanówka,

6) w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Racławówka,

7) w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Zgłobień,

8) w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Wola Zgłobieńska,

9) w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce dla okręgu wyborczego  obejmującego sołectwo Nosówka.

 

W skład Rady wejdzie 25 radnych, w tym:

1) 7 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym miasto Boguchwała;

2) 4 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Niechobrz;

3) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Mogielnica;

4) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwa Lutoryż i Zarzecze;

5) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Kielanówka;

6) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Racławówka;

7) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Zgłobień;

8) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Wola Zgłobieńska;

9) 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym reprezentującym sołectwo Nosówka.

Zgłoszenie kandydatów do udziału w wyborach należy kierować do Lokalnych Komisji Wyborczych działających przy szkołach w danym okręgu wyborczym do dnia 22 września 2020 r. do godziny 12:00. W tym celu należy wypełnić załączone poniżej Dokumenty: 

Dokumenty_Zgsoszenia_Kandydata_do_MRM_oraz_Klauzua_RODO.docx

Podpisane i zeskanowane dokumenty można również dostarczyć do szkół drogą e-mailową na adres skrzynki mailowej szkoły w danym okręgu wyborczym.

Zachęcamy młodzież zamieszkującą teren Gminy Boguchwała, do udziału w wyborach. Funkcja Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale pozwoli nabyć doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, poznać zasady towarzyszące funkcjonowaniu samorządu, realizować wspólnie z rówieśnikami różnego rodzaju inicjatywy, a także przeżyć ciekawą przygodę.

Uchwała NR XXI.276.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu

Zarzdzenie_Burmistrza_Boguchwasy_dot._powosania_Miejskiej_Komisji_Wyborczej.pdf

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała