BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 11-02-2019 | 16:36
data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 | 07:51
wytworzył: Monika Warchoł
wprowadził: Tomasz Sitek
««« powrót
Nabór partnera do projektu zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej 11 lutego 2019

Burmistrz Boguchwały ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale www.boguchwala.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (poniżej).

Zarządzenie nr 49.2019.pdf

Zarządzenie nr 49.2019.doc

Klauzula informacyjna RODO.pdf

Liczba odwiedzin: 773402

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo