INNE 

polska  angielska
data publikacji: 18-09-2018 | 15:36data ostatniej modyfikacji: 18-09-2018 | 15:37Wprowadził: Tomasz Sitek
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu "Boguchwała Smart City"18 września 2018

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Gmina Boguchwała, zgodnie z ustawą z dnia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 20 lipca 2018 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Boguchwale o otwartym naborze na Partnera projektu "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w wyżej wymienionym projekcie: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów).

Liczba odwiedzin: 805142

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała