INNE 

polska  angielska
data publikacji: 14-03-2017 | 09:36data ostatniej modyfikacji: 14-03-2017 | 09:36
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały 14 marca 2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.)

Burmistrz Boguchwały podaje do publicznej wiadomości informacje o:

  1. przyjęciu Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale nr XXXVIII.471.2017 z dnia 9 marca 2017 r. 
  2. możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ww. dokumenty udostępnione zostały:

  • w wersji drukowanej - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, pokój nr 29 tel. 17 87-55-221, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30;
  • w formie elektronicznej - w formie plików do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale - w zakładce „Ogłoszenia”.

Studium Rozwoju Transportu Publicznego ROF.pdf

Podsumowanie Studium transportu publicznego.pdf

Prognoza ROF Studium transportu publicznego.pdf

Obwieszczenie.pdf

Liczba odwiedzin: 921684

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała