INNE 

polska  angielska
data publikacji: 30-05-2017 | 08:22data ostatniej modyfikacji: 30-05-2017 | 08:48
Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe30 maja 2017

Burmistrz Boguchwały informuje o wyłożeniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030. Wyżej wymieniony projekt założeń dostępny jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała
2) w Urzędzie Miejskim w Boguchwale w pok. nr 27 - każdego dnia roboczego w godz. 7:30-15:30.

Wyłożenie projektu przeprowadzone zostanie w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku.

Pisemne opinie, uwagi lub propozycje należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała lub w formie elektronicznej na adres um@boguchwala.pl za pomocą formularza w formie pisemnej. Formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w terminie nie późniejszym niż do dnia 21 czerwca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Boguchwały.

Zarządzenie nr 65/2017.pdf

Projekt założeń.pdf

Liczba odwiedzin: 921684

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała