INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 03-09-2022 | 00:05
Porozumienie pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminną Akademią Piłkarską Boguchwała 02 września 2022

Porozumienie   

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.08.2022 r. 19 sierpnia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: N-VIII.747.2.15.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej tor mijankowy, dwa perony kolejowe (...)" w Lutoryżu.   

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2022 r. 29 lipca 2022

Obwieszczenie z dnia 29.07.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji "Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej peron kolejowy z dojściem, wyposażeniem i odwodnieniem (...)" w Boguchwale.   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 28 czerwca 2022

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 28 czerwca 2022

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków   

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała 22 czerwca 2022

Od dnia 22.06.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. przeprowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała   

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego 21 czerwca 2022

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego Opel Vivaro   

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 15 czerwca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji   

Dotyczy możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 01 czerwca 2022

Dotyczy możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia   

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych 25 maja 2022

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030   

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.04.2022 21 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.04.2022, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury kolejowej w Lutoryżu, w ramach projektu Budowy Kolei Aglomeracyjnej   

Obwieszczenie Wojewody Podkaprackiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. 14 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.04.2022 dotyczące wniesienia odwołań od decyzji Wojeowody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.19.2021.    

Obwieszczenie Wojewody Podkaprackiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. 06 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji N-VIII.7820.1.19.2021   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 23 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego   

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 22 marca 2022

Przypominamy o upływającym w dniu 31 marca 2022 terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 16 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego   

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 11 marca 2022

Dot.obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 21 luty 2022 znak : DLI-II.7621.15.2021.AZ8i   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 10 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia Combi   

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w roku 2021 07 marca 2022

.   

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 01 marca 2022

Burmistrz Boguchwały ogłasza konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022   

  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 994124

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała