BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 21-08-2019 | 13:49
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap
21 sierpnia 2019

Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”   więcej »»»

Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022
19 sierpnia 2019

Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022   więcej »»»

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
19 sierpnia 2019

Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"   więcej »»»

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
31 maja 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018   więcej »»»

Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych w Biurze ROF
15 kwietnia 2019

Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych   więcej »»»

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020
19 marca 2019

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu do wspólnej realizacji projektu   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej z mostem w Zarzeczu.
15 marca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej z mostem w Zarzeczu.   więcej »»»

Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty
26 lutego 2019

W piątek 1 marca od godz. 12:00, w związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11:30   więcej »»»

Nabór partnera do projektu zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej
11 lutego 2019

Burmistrz Boguchwały ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   więcej »»»

24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski będzie nieczynny
10 grudnia 2018

.   więcej »»»

Podstawowa kwota dotacji.
07 grudnia 2018

Podstawowa kwota dotacji.   więcej »»»

Konsulatcje GPPiRPA oraz GPPN
05 listopada 2018

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020   więcej »»»

Unieważnienie wyboru - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF
16 października 2018

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 15.10.2018 r. Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF   więcej »»»

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
10 października 2018

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym   więcej »»»

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
26 września 2018

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok    więcej »»»

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu "Boguchwała Smart City"
18 września 2018

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Boguchwała Smart City - Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa"   więcej »»»

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej
12 września 2018

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej   więcej »»»

Zawiadomienie o zebraniach wiejskich, zaplanowanych na dzień 10 września br. na godz. 19.00
04 września 2018

.   więcej »»»

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF
14 sierpnia 2018

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
31 lipca 2018

.   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 765433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo