BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2019 | 10:08
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019
09 grudnia 2019

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 29.11.2019
29 listopada 2019

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała".   więcej »»»

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych
27 listopada 2019

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych   więcej »»»

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic
27 listopada 2019

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic   więcej »»»

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
08 listopada 2019

Burmistrz Boguchwały zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" przyjmując termin wyrażania opinii do 22 listopada 2019 r.   więcej »»»

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi ekspresowej S19
25 października 2019

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi ekspresowej S19, dotyczącej odwodnienia w obrębie zbiorników ZB-8 i ZB-9 w miejscowości Kielanówka.   więcej »»»

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap
21 sierpnia 2019

Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”   więcej »»»

Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022
19 sierpnia 2019

Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022   więcej »»»

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
19 sierpnia 2019

Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"   więcej »»»

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
31 maja 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018   więcej »»»

Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych w Biurze ROF
15 kwietnia 2019

Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych   więcej »»»

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020
19 marca 2019

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu do wspólnej realizacji projektu   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej z mostem w Zarzeczu.
15 marca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej z mostem w Zarzeczu.   więcej »»»

Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty
26 lutego 2019

W piątek 1 marca od godz. 12:00, w związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11:30   więcej »»»

Nabór partnera do projektu zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej
11 lutego 2019

Burmistrz Boguchwały ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   więcej »»»

24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski będzie nieczynny
10 grudnia 2018

.   więcej »»»

Podstawowa kwota dotacji.
07 grudnia 2018

Podstawowa kwota dotacji.   więcej »»»

Konsulatcje GPPiRPA oraz GPPN
05 listopada 2018

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020   więcej »»»

Unieważnienie wyboru - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF
16 października 2018

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 15.10.2018 r. Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF   więcej »»»

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
10 października 2018

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 783816

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo