INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 11-10-2021 | 11:11
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 11 października 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Lubenia, części gminy Czudec w m-c Wyżne, części gminy Niebylec w m-c Baryczka i Połomia, części gminy Boguchwała w m-c Zarzecze na okres 3 lat.   

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 06 października 2021

   

Obwieszczenie Wojewdowy Podkarpackiego o decyzji z dnia 15.07.2021 r., znak I-III.77821.6.2021 27 lipca 2021

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące: "Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 151711R w kilometrażu lokalnym od km 0+000 do km 0+369,95 budowa drogi Gminnej nr 151171R od km 0 + 369,95 do km 0 + 881,63 wraz z odwodnieniem.    

Wniosek producenta rolnego o szacowanie strat w 2021 20 lipca 2021

ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym   

Konkurs "Wodnik" - dotacje na realizacje zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych 19 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2021 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 01 czerwca 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 12 maja 2021

Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.    

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok 26 kwietnia 2021

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 07 kwietnia 2021

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL COMBO   

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego 26 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Lista kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji 25 marca 2021

spełniających wymagania formalne   

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 17 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.    

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 15 marca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale   

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 08 marca 2021

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków   

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 12 stycznia 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym   

Informacja Burmistrza o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w roku 2020 11 stycznia 2021

.   

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych 26 listopada 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego   

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchw 22 października 2020

konsultacje projektu uchwały dotyczącej \"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok\".   

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 01 października 2020

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale   

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 23 września 2020

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w...   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 922513

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała