INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 25-05-2022 | 15:17
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych 25 maja 2022

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030   

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.04.2022 21 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.04.2022, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury kolejowej w Lutoryżu, w ramach projektu Budowy Kolei Aglomeracyjnej   

Obwieszczenie Wojewody Podkaprackiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. 14 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.04.2022 dotyczące wniesienia odwołań od decyzji Wojeowody Podkarpackiego N-VIII.7820.1.19.2021.    

Obwieszczenie Wojewody Podkaprackiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. 06 kwietnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2022 r.o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji N-VIII.7820.1.19.2021   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 23 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego   

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 22 marca 2022

Przypominamy o upływającym w dniu 31 marca 2022 terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 16 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego   

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 11 marca 2022

Dot.obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 21 luty 2022 znak : DLI-II.7621.15.2021.AZ8i   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 10 marca 2022

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia Combi   

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w roku 2021 07 marca 2022

.   

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 01 marca 2022

Burmistrz Boguchwały ogłasza konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022   

Zaproszenie na III Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 18 lutego 2022

Zaproszenie na III Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 16 lutego 2022

Dot.zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji Nr: 8/21 znak :AR.6740.68.3.2021 .BS68 z dnia 2021-01-27 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań.   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 16 lutego 2022

Dot.zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji Nr: 8/21 znak :AR.6740.68.3.2021 .BS68 z dnia 2021-01-27 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań.   

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 21 stycznia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.   

Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 - ankieta 17 stycznia 2022

Gmina Boguchwała przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 07 grudnia 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Boguchwała na okres 3 lat   

Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 12 listopada 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, przyznanych w 2021 roku Uchwałą nr XL.454.2021   

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 11 października 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Lubenia, części gminy Czudec w m-c Wyżne, części gminy Niebylec w m-c Baryczka i Połomia, części gminy Boguchwała w m-c Zarzecze na okres 3 lat.   

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 06 października 2021

   

  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała