-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018 | 12:26
Uchwała Nr XI.123.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
10 lipca 2015

Uchwała Nr X.114.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
06 lipca 2015

Uchwała Nr X.113.2015 w sprawie wysokości ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki
06 lipca 2015

Uchwała Nr IX.106.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.88.2015 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.87.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.86.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.85.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.84.2015 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
03 lutego 2016

Uchwała Nr VII.66.2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy
15 maja 2015

Uchwała Nr. VII.64.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uc hwała Nr VII.63.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VII.62.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VII.61.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VII.60.2015 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VI.54.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.53.2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.50.2015 w prawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów sołectw gminy Boguchwała
02 kwietnia 2015

Uchwała Nr V.39.2015 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek.....
24 lutego 2015

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 676878

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo