-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018 | 12:26
Uchwała Nr XVI.182.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
30 listopada 2015

Uchwała Nr XIII.159.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/370/2012 dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
01 października 2015

Uchwała Nr XII.151.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała
07 września 2015

Uchwała Nr XII.149.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
07 września 2015

Uchwała Nr XII.148.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgłobień
07 września 2015

Uchwała Nr XII.147.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Zgłobieńska
07 września 2015

Uchwała Nr XII.146.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarzecze
07 września 2015

Uchwała Nr XII.145.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niechobrz
07 września 2015

Uchwała Nr XII.144.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosówka
07 września 2015

Uchwała Nr XII.143.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławówka
07 września 2015

Uchwała Nr XII.142.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mogielnica
07 września 2015

Uchwała Nr XII.141.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lutoryż
07 września 2015

Uchwała Nr XII.140.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kielanówka
07 września 2015

Uchwała Nr XII.139.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Gaj
07 września 2015

Uchwała Nr XII.138.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Dolna
07 września 2015

Uchwała Nr XII.137.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Górna
07 września 2015

Uchwała Nr XII.136.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Centrum
07 września 2015

Uchwała Nr XII.135.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
07 września 2015

Uchwała Nr XII.134.2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
07 września 2015

Uchwała Nr XI.125.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji
10 lipca 2015

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 680600

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo