-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 30-04-2018 | 13:17
Uchwała Nr XXV.317.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14 lipca 2016

Uchwała Nr XXV.316.2016 w sprawie warunków i trybu skłdania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14 lipca 2016

Uchwała Nr XXV.315.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach
10 listopada 2017

Uchwała Nr XXIV.306.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.290.2016 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.279.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.278.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.277.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.276.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.275.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.274.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.273.2016 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr XVII/182/2011 z dnia 8 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXII.265.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.264.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.263.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.258.2016 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości
12 września 2016

Uchwała Nr XXII.253.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
06 kwietnia 2016

Uchwała Nr XX.242.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
10 marca 2016

Uchwała Nr XIX.227.2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
03 lutego 2016

Uchwała Nr XIX.226.2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych
03 lutego 2016

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 659800

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo