-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 02-07-2018 | 12:06
Uchwała Nr XXXVIII.463.2017 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale
20 marca 2017

Uchwała Nr XXXVIII.458.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
20 marca 2017

Uchwała Nr XXXVIII.457.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka
20 marca 2017

Uchwała Nr XXXVI.444.2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
08 lutego 2017

Uchwała Nr XXXVI.443.2017 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
08 lutego 2017

Uchwała Nr XXXV.440.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała
26 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIV.428.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
26 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIV.427.2016 w sprawie określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
26 stycznia 2017

Uchwała Nr XXXIV.423.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap.III
07 lutego 2017

Uchwała Nr XXXIII.408.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
13 lutego 2017

Uchwała Nr XXXII.397.2016 w sprawie opłaty od posiadania psów
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXXII.396.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXXII.395.2016 w sprawie określenia wysokosci stawek od środków transportowych
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXXII.394.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
28 listopada 2016

Uchwała Nr XXXI.392.2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
05 stycznia 2017

Uchwała Nr XXVII.361.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
12 września 2016

Uchwała XXVII.360.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/370/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz uchylenia uchwały Nr XIII.159.2015
26 września 2016

Uchwała Nr XXVII.357.2016 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12 września 2016

Uchwała Nr XXV.344.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchdzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
27 lipca 2016

Uchwała Nr XXV.322.2016 w sprawie uchwalenia regulaminu i Uchwała Nr XXVI.345.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.322.2016 dotyczącej regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie
27 lipca 2016

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 665999

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo