-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018 | 12:26
Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
02 lutego 2018

Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.630.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, za pomocą innego instrumentu płatniczego
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVII.578.2017 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
14 listopada 2017

Uchwała Nr XLV.569.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Boguchwale
13 września 2017

Uchwała Nr XLV.568.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Boguchwale
13 września 2017

Uchwała Nr XLII.528.2017 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
29 czerwca 2017

Uchwała Nr XLI.509.2017 w sprawie zmian uchwały dotyczącej wieloletniego programu zagospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2016-2020
06 czerwca 2017

Uchwała Nr XLI.508.2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością lub pozostających w zarządzie Gminy Boguchwała
06 czerwca 2017

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 676879

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo