BIP

ISO 

polska  angielska a
URZĄD 
data publikacji: 25-03-2014 | 11:44
data ostatniej modyfikacji: 19-09-2017 | 09:24

Uznając potrzebę stałego doskonalenia obsługi mieszkańców, Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka podjął w 2010r. decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001. Decyzja ta wynikała z przekonania Burmistrza, że celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz zmiana i innowacja zmierzająca do optymalnego zarządzania nastawionego na jakość przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie.

Realizacja wymogów ISO nie należy do łatwych zadań. Oczywiście, jakość w urzędzie mierzy się inaczej niż w firmie produkcyjnej, ale tak jak w każdym innym przypadku, miernikiem sprawności urzędu będzie zawsze ocena wystawiona przez klienta. Im bardziej zadowolony klient, tym lepsza ocena pracy urzędników i całego urzędu.

Na przestrzeni 4 lat prowadzenia badań satysfakcji klienta w UM w Boguchwale (materiały w dokumentacji SZJ) widać wyraźnie pozytywny trend poprawiania jakości obsługi i wynikające z tego wzrastające z roku na rok zadowolenie respondentów.

Dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu i rozwojowi systemowi zarządzania Urząd Miejski w Boguchwale odnosi wiele korzyści, a wśród nich są m.in.: poprawa skuteczności i efektywności działania i osiąganych rezultatów, większe zadowolenie klienta, upowszechnienie dobrych praktyk zarządczych, bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami, wzrost wiarygodności wobec partnerów oraz ciągłe doskonalenie, tak aby uzyskać korzyści zarówno dla Urzędu, jak i jego klientów.

CERTYFIKAT

KSIĘGA JAKOŚCI

Polityka jakości: http://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/polityka_jakosci1.jpg

Liczba odwiedzin: 703034

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo