-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39
data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018 | 11:36
wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr XLIX.649.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.646.2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka z Gminy Boguchwała i włączenia jej do miasta Rzeszowa
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.643.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.642.2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.641.2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy na lata 2018-2020
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.639.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.638.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.637.2017 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.636.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.635.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2017r.
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.632.2017 w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2018r.
15 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.631.2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS w Bogchwale Sp. z o.o.
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.630.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Boguchwała, za pomocą innego instrumentu płatniczego
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.629.2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale
05 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.628.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
05 stycznia 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [33]
Liczba odwiedzin: 640372

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo