-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39
data ostatniej modyfikacji: 11-04-2018 | 11:47
wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28 marca 2018

Uchwała Nr LII.688.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.687.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.686.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.685.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.680.2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.679.2018 w sprawie udzielenia wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej "Remont-Mix" w Boguchwale
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.678.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
11 kwietnia 2018

Uchwała Nr LII.677.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.
29 marca 2018

Uchwała Nr LI.676.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.675.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.672.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1220/1 położoną w Lutoryżu
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.671.2018 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 845/7, 841/2 za działkę nr 798/3 położonych w Niechobrzu
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.670.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 995/2 położoną w Racławówce
26 lutego 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [35]
Liczba odwiedzin: 653191

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo