-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39
data ostatniej modyfikacji: 21-05-2018 | 12:51
wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LIII.706.2018 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.705.2018 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 994/8 w Zgłobniu
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.704.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1126/20 położonej w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.703.2018 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2237/23, 446/3, 446/6, 2237/25 w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.702.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/14 położonej w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.701.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/15 położonej w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.700.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/121 położonej w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.698.2018 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.697.2018 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.696.2018 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.695.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminnę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.694.2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.693.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Rzeszowie
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LIII.692.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
30 kwietnia 2018

Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28 marca 2018

Uchwała Nr LII.688.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.687.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.686.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.685.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
29 marca 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [36]
Liczba odwiedzin: 659164

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo