-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39
data ostatniej modyfikacji: 12-10-2018 | 14:56
wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.775.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.774.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.771.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2019-2020
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.770.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1183, 1182/4 w Lutoryżu
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.769.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 477/2 w Kielanówce
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.768.2018 w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.766.2018 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.765.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu
20 września 2018

Uchwała Nr LVII.764.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
12 października 2018

Uchwała Nr LVII.763.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
26 września 2018

Uchwała Nr LVII.762.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
20 września 2018

Uchwała Nr LVI.761.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"
30 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVI.760.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy"
30 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVI.759.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
30 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVI.758.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
30 sierpnia 2018

Uchwała Nr LVI.757.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
30 sierpnia 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [39]
Liczba odwiedzin: 676885

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo