-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Projekty uchwał 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 04-03-2009 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2018 | 13:50
Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
12 grudnia 2018

Projekt Uchwały na III Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy dla Powiatu Rzeszowskiego
12 grudnia 2018

Liczba odwiedzin: 691480

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo