-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Projekty uchwał 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 04-03-2009 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 18-04-2018 | 11:39
Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia planu rozbudowy i modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnej
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia przez gminę spółce Gospodarka Komunalna usług w ogólnym interesie gospodarczym
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/121 położonej w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/15 położonej w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/14 położonej w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2237/23, 446/3, 446/6, 2237/25 w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1126/20 położonej w Boguchwale
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 994/8 w Zgłobniu
18 kwietnia 2018

Projekt uchwały na LIII sesję Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
18 kwietnia 2018

Liczba odwiedzin: 653191

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo