-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Projekty uchwał 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 04-03-2009 | 14:58
data ostatniej modyfikacji: 01-06-2018 | 13:02
Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w Boguchwale
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia lokalu w Boguchwale
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela gminy
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu zasłużonego obywatela gminy
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu zasłużonego obywatela gminy
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium
01 czerwca 2018

Projekt uchwały na LIV sesję Rady MIejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
01 czerwca 2018

Liczba odwiedzin: 659164

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo