-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 14-08-2018 | 15:13
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku
13 sierpnia 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108161R w Racławówce Zadanie 2: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu Zadanie 3: Przebudowa drogi 151318R w Woli Zgłobieńskiej w ramach PROW na lata 2014-2020
10 sierpnia 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 108187R w km 0+400 - 0+700 w miejscowości Niechobrz
06 sierpnia 2018
więcej »»»
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale
03 sierpnia 2018
więcej »»»
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
30 lipca 2018
korespondencja |więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Wykonanie robót podobnych dla zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała, Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy
19 lipca 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku
18 lipca 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu
06 lipca 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguchwale
05 lipca 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
28 czerwca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji w gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj - zadanie 1"
27 czerwca 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem "Rozbudowa remizy OSP w Nosówce"
21 czerwca 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Informacjao zamiarze zawarcia umowy :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała, w drugim półroczu 2018 roku
12 czerwca 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
22 maja 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Budowa oświetlenia przy ulicy Kalinowej w Boguchwale, Zadanie 2: Budowa oświetlenia przy ulicy Straszewskiego w Boguchwale, Zadanie 3: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej od dz. 1612/4 do 2049 w Boguchwale, Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu
18 maja 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
16 maja 2018
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale LICYTACJA ELEKTRONICZNA
16 maja 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Lutoryżu – etap II, dz. 1669 Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi nr 1128 na stadion oraz 1152 do granicy w miejscowości Nosówka – II etap Zadanie 3: Budowa oświetlenia wiaduktu w miejscowości Lutoryż – gmina Boguchwała Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108189R w miejscowości Mogielnica Zadanie 5: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wo
11 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej nad zadaniami: Zadanie 1: „ Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu” Zadanie 2: „Budowa chodników w Racławówce i Nosówce” w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
02 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 108183R w km 3+020-3+690 w miejscowości Wola Zgłobieńska
02 maja 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 666019

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo