-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 05-12-2018 | 09:53
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu
05 grudnia 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej w Zarzeczu
05 grudnia 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej w Zarzeczu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu
05 grudnia 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławówce
30 listopada 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławówce   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego na dz. 179/7 w Racławówce
30 listopada 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego na dz. 179/7 w Racławówce   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Racławówce
30 listopada 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla trzech budynków mieszkalnych w Mogielnicy
30 listopada 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla trzech budynków mieszkalnych w Mogielnicy   więcej »»»

Obwieszczenie - oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Racławówce dz. 1260
28 listopada 2018

Zawiadomienie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Racławówce dz. 1260   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Racławówce
01 października 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzennego Boguchwała Centrum
14 czerwca 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu   więcej »»»

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
09 maja 2018

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Centrum.   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 690540

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo