-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 20-10-2017 | 00:05
Obwieszczenie Marszałka Wojwwództwa Podkarpackiego
18 października 2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. węzeł "Rzeszów Południe" (bez węzła) - węzeł "Babica"    więcej »»»

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
18 października 2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. węzeł "Rzeszów Południe" (bez węzła) - węzeł "Babica" ( z węzłem)   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Zarzeczu, gm. Boguchwała
16 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Zarzeczu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce, gm. Boguchwała
11 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce, gm. Boguchwała
10 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Racławówce, gm. Boguchwała.
29 grudnia 2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
30 października 2014

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała
06 czerwca 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała
29 kwietnia 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.
28 lutego 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.   więcej »»»

Obwieszczenie - rozbudowa sieci gazowej w m. Kielanówka, gm. B-ła
05 września 2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej" w m. Kielanówka, gm. B-ła.   więcej »»»

Obwieszczenie - sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Zgłobniu
30 lipca 2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączem gazowym – rozbudowa sieci istniejącej” na dz. nr ew. 968, 1077, 1145/2 w Zgłobni   więcej »»»

Obwieszczenie - sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Boguchwale
22 lipca 2013

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Boguchwale   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 627450

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo