-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 17-01-2018 | 12:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Nosówce
15 stycznia 2018

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nosówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na oddziały przedszkolne, na dz. nr ew. 931 w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Kielanówce
12 stycznia 2018

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 17 budynków) wraz z instalacjami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą w Kielanówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w Niechobrzu
12 stycznia 2018

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "55987_BOGUCHWAŁA_TECHNICZNA II" na terenie części działki położonej w Niechobrzu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

obwieszczenie o wszczęciu postepowania przez Gminę Świlcza
08 stycznia 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji budowa sieci gazowej    więcej »»»

Obwieszczenie
04 stycznia 2018

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
30 października 2014

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała
06 czerwca 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała
29 kwietnia 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.
28 lutego 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 640198

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo