-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 08-11-2016 | 09:02
data ostatniej modyfikacji: 19-05-2017 | 09:04
wytworzył: Tomasz Sitek
««« powrót
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020 08 listopada 2016

Gmina Boguchwała, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016.217 j.t.), w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 10 października 2016 roku na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Boguchwale, o otwartym naborze na Partnera projektu w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera: Parafia pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 154, 36-040 Boguchwała, do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale do roli Partnera projektu.

 

Liczba odwiedzin: 662999

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo