-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

polska  angielska a

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

mgr inż. Wiesław Dronka

Zastępca Burmistrza :

Zastępca Burmistrza :

inż. Jerzy Opaliński

mgr Ewa Śliwa

Przewodniczący Rady Miejskiej:

dr Wiesław Kąkol

Sekretarz Gminy:

mgr  inż. Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

mgr Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20284

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


15 lutego 2018
StatusOGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
więcej »»»
23 stycznia 2018
StatusOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO
OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c
więcej »»»
12 stycznia 2018
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
12 stycznia 2018
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
13 grudnia 2017
StatusKonsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
więcej »»»
24 listopada 2017
StatusOgłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i urbanistyki
więcej »»»
09 listopada 2017
StatusOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
więcej »»»
26 października 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
24 października 2017
StatusKonsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
więcej »»»
26 maja 2009
StatusOgloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
Ogloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego nr 10/1/2008 terenu położonego w miejscowości Boguchwała wraz z prognozą odzdziaływania na środowisko
więcej »»»
StatusSolectwo Niechobrz
więcej »»»
StatusSOŁECTWO KIELANÓWKA
więcej »»»
08 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
06 września 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
05 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji budowlanych w Biurze ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Boguchwale
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 646781

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo